Home Over Efika Medewerkers Contact

Strategienota Renovatie van niet-residentiële gebouwen

In opdracht van VEA heeft Efika een strategienota opgesteld voor de renovatie van niet-residentiële gebouwen.
U kan het volledige rapport hier downloaden : Strategienota niet-residentiële gebouwen

 

Om het huidige tertiaire gebouwenbestand te analyseren, hebben we gebruik gemaakt van 4 datasets.
Een deel van de onderliggende data kan u via Tableau publiek meer in detail bekijken.
De uitleg bij de dataset vindt u in Bijlage 1 van het rapport.

De data opgenomen in Tableau zijn de geaggregeerde primaire energiedata (gas en elektriciteit 2015) van alle tertiaire gebouwen per (sub)sector op het grondgebied van de netbeheerders Eandis en Infrax.

Voor de kengetallen (kWhp/m²) hebben we deze energieverbruiken gekoppeld aan een berekende vloeroppervlakte op basis van de kadastergegegvens.

Voor opmerkingen en aanbevelingen i.v.m. de volledigheid/correctheid van de data verwijzen we naar het rapport.

Bij de analyse van de data in Tableau vindt u 4 grafieken :

Histogram met aantal gebouwen

In totaal hebben we voor 76k van de tertiaire gebouwen primaire energiekengetallen kunnen berekenen.  U vindt een overzicht van deze gebouwen, opgedeeld per grootte en sector in deze grafiek.

Tableau - Histogram per sector

Histogram en evolutie kengetal per bouwperiode

Per subsector hebben we het gemiddelde energiekengetal van alle gebouwen berekend (oranje) en deze vergeleken met het gemiddelde kengetal voor de gebouwen die gebouwd werden na 2006 (groen).

Tableau - Histogram per bouwperiode en per sector (handel)

Histogram per subsector

U kan in deze grafiek een detailbeeld vinden van de kengetallen per subsector.

Tableau - Histogram per subsector (drinkgelegenheden)

 

Geografische spreiding van de gebouwen

Deze kaart geeft de geografische spreiding weer van de gebouwen per sector. Het gaat om ongeveer 270k gebouwen, dus ook de gebouwen waarvoor we geen kengetal konden berekenen.

Tableau - Geografische spreiding

 

Beschikbare informatie :

Strategienota niet-residentiële gebouwen

Onderliggende dataset

– Data-analyse door david.martens@efika.be

Meer weten?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte of een kennismakingsgesprek.

Efika Engineering cvba
Ter Rivierenlaan 217
B-2100 Deurne