Home Over Efika Medewerkers Contact

Onze dienstverlening concreet

Wenst u uw gebouw of patrimonium comfortabeler, duurzamer en zuiniger? We vertellen u graag hoe we onze diensten voor u concreet kunnen maken.

FORMULEREN omdat een goede analyse 80% van de oplossing is:

 

 • Data-analyse van uw beschikbare data, in welk systeem of welke vorm dan ook;
 • Tijdelijke meetcampagnes via mobiele dataloggers van energiestromen of comfort- en regelparameters;
 • Uitwerken van concepten, rekening houdend met uw budget, het juiste technisch moment, de gewenste flexibiliteit en het mogelijk resultaat;
 • Expertadvies voor beter gebruik van uw gebouw(en);
 • Uitwerken van verschillende scenario’s als ondersteuning voor beslissingsnemers;
 • Definiëren van een meerjarenplan voor uw patrimonium, onder andere voor het vastleggen van budgetten, het verzekeren van goed onderhoud of het aanleggen van provisies.

 

INTEGREREN omdat efficiëntieverhogende maatregelen maar al te vaak dromen op papier blijven:

 

 • Meer doen met uw beschikbare middelen door optimalisatie van de gebouwregeling naar comfort én energie- en watergebruik;
 • Begeleiding bij het opzetten van energiemonitoring en de automatische uitlezing van diverse types meters;
 • Opstellen van duidelijke lastenboeken voor uw investeringen; we vergelijken aanbiedingen en begeleiden opdrachtgevers in het beslissingsproces;
 • Technische bijstand bij het uitvoeringsproces;
 • Workshops en begeleiding: we delen onze kennis graag.

 

EVALUEREN omdat een gebouw steeds in beweging is:

 

 • Becijfering van energiewinsten via measurement & verification, bijvoorbeeld volgens het IPMVP;
 • Actualiseren van uw patrimoniumplan naar nieuwe inzichten;
 • Tweede opinie en technische bemiddeling tijdens of na oplevering;
 • Permanente opvolging en bijsturing van uw energiegebruik en comfort;
 • Borging van de resultaten van eerdere acties.

Meer weten?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte of een kennismakingsgesprek.

Efika Engineering cvba
Ter Rivierenlaan 217
B-2100 Deurne