Home Over Efika Medewerkers Contact

Gemeentelijke Lichtplannen Infrax

In opdracht van de netbeheerder Infrax werd per gemeente een jaarrapport (2015) van de openbare verlichting opgesteld.

Data-integratie

In eerste instantie heeft Efika de data van verschillende bronnen voorbereid en in één zelfde formaat omgezet zodat ze kon opgenomen worden in een geaggregeerde database.

Onderstaande databronnen werden opgenomen :

 

  • Infrax data uit Smallworld, SAP, technische data i.v.m. levensduur verlichtingstoestellen, …
  • Openbare data uit het wegenregister, waterlopen, spoorwegen, gewestplan en de CRAB-database
  • Open street maps en Google street view

Gemeentelijke lichtplan

Vervolgens werd per gemeente een uniform jaarplan opgemaakt, bestaande uit :

 

  • de evolutie van het aantal lampen per lampcategorie, het vermogen / lamp en het energieverbruik.
Openbare verlichting Infra - aantal lampen per categorie

Screenshot : aantal lampen per categorie

 

  • de meest voorkomende lampen, armaturen met hun respectievelijke ouderdom, energetisch verbruik en milieu-impact. Iedere gemeente krijgt ook de benchmark t.o.v. de situatie in de andere gemeenten in het Infrax netgebied.
Openbare verlichting Infrax - ouderdom lampen

Screenshot : ouderdom lampen

 

  •  kaartoverzichten met brandregime per straat, vermogen/m² straatoppervlakte, …
Openbare verlichting Infrax - screenshot 5

Screenshot – overzichtskaart met specifiek vermogen per straat

 

  • besparingsmogelijkheden door aanpassen van het brandregime en door het vervangen van armaturen

 

Voor meer informatie over de gemeentelijke lichtplannen kan u terecht bij Infrax.

Meer weten?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte of een kennismakingsgesprek.

Efika Engineering cvba
Ter Rivierenlaan 217
B-2100 Deurne