Home Over Efika Medewerkers Contact

Dynamisch patrimoniumbeheer bij VDAB

De langetermijn visie van de VDAB

VDAB heeft de ambitie om een ISO 500001 gecertificeerd energiezorgsysteem te behalen en art 5 (Voorbeeldrol voor Vlaamse Overheidsgebouwen) van de Energie-Efficiëntie Richtlijn (2012/27/EU) uit te voeren.

VDAB koos Efika als partner om deze doelstelling mede te verwezenlijken.

Potentieelscan in 30 gebouwen

Voor een 30-tal gebouwen zal een potentieelscan worden uitgevoerd. De besparingsmaatregelen die uit deze scan voortvloeien, zullen leiden tot een actieplan om het VDAB-patrimonium in de volgende vijf jaar comfortabeler en energieperformanter te maken. Digitale audit-tools laten de Efika-experts toe om de VDAB-gebouwen efficiënt te inventariseren.

Dynamisch patrimoniumplan

Voor het patrimonium-actieplan opteert Efika ervoor om de analyseresultaten in een interactieve tool ter beschikking te stellen aan de VDAB.  Hiermee kan men op een heel intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier besparingsmaatregelen selecteren, periodes van uitvoering in de tijd verschuiven, telkens met corresponderende aanpassing van de budgetten in de tijd.  Door dit dynamisch actieplan kan VDAB flexibele keuzes maken voor de implementatie van de energiebesparende maatregelen en zo gericht een meerjarenplanning opstellen.

Meer weten?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte of een kennismakingsgesprek.

Efika Engineering cvba
Ter Rivierenlaan 217
B-2100 Deurne