Home Over Efika Medewerkers Contact

Boechout kleuterschool nieuwbouw

Voor de nieuwe kleuterschool in Boechout werkt Efika het duurzaamheidsconcept uit en ontwerpt ze de technieken.

De Jan Frans Willemschool in Boechout heeft al een hele geschiedenis achter de rug. De gemeente was dan ook vragende partij om een degelijk robuust gebouw neer te zetten.

Het project werd toegewezen aan de architecten TV Staut-Perifer.

Boechout kleuterschool

Bij de keuze van de technieken hebben we vooral aandacht besteed aan de robuustheid en onderhoudsvriendelijkheid van de materialen en installaties.  Het grootste deel van het energieverbruik wordt door de gebruikers gerealiseerd tijdens de gebruiksduur van het gebouw. Een slecht functionerend of niet goed onderhouden systeem zorgt voor een slecht comfort en een hoog energieverbruik.  De technieken moeten dus eenvoudig bruikbaar en onderhoudsvriendelijk zijn.  Een duidelijke relatie tussen de techniek en de waarneming leidt tot zelfcontrole en een gevoel van impact door de gebruikers. Dit laat ook eenvoudige foutdetectie toe (bv. koude radiator = geen verwarming).

Verwarming via Thermal Grid

In een klassiek verwarmingssysteem zitten talloze zwakke componenten zoals pompen, kleppen, regelingen,… Bij een thermal grid is slechts één pomp aanwezig ter hoogte van de ketel. Dit zorgt voor een robuust systeem dat bovendien flexibel uitbreidbaar is, zowel wat betreft extra afgifte-elementen als extra warmtebronnen (bv. zonneboiler)

Boechout kleuterschool - thermal grid

Duurzame technieken

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de andere technieken die worden gebruikt : regenwaterrecuperatie, CO2-gestuurde ventilatie, daglichttoetreding,…

Boechout kleuterschool - combinatie technieken

Meer lezen ?

– “Kleuters Jan Frans Willemsschool krijgen tegen 2017 nieuw gebouw

–  Unieke ervaring met Revit MEP in het kader van de samenwerking met de modelleurs van Conix RDBM 

 

 

 

 

Meer weten?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte of een kennismakingsgesprek.

Efika Engineering cvba
Ter Rivierenlaan 217
B-2100 Deurne