Home Over Efika Projecten Medewerkers Contact

Efika /e'fika/: Esperanto voor 'effectief' en 'efficiënt'. Wij maken uw gebouwpatrimonium comfortabeler, duurzamer en goedkoper. Efficiënter in alle opzichten via effectieve oplossingen, samen met u uitgewerkt.

Wij formuleren oplossingen
Wij integreren ook effectief
Wij evalueren de resultaten

Wij formuleren oplossingen

Onze experts hebben de menselijke en technische capaciteiten om naar u te luisteren, uw patrimonium grondig te analyseren en een doeltreffend plan van aanpak te formuleren. Zo zet u de eerste stap naar een efficiënter gebouw.

Meer

Wij integreren ook effectief

Al te vaak blijven energie-efficiënte maatregelen dromen op papier. Wij begeleiden u van A tot Z bij de uitvoering en zien toe op de eisen, de kwaliteit en de vlotheid van het proces. Pas na een goede werking en volledige overdracht naar uw onderhoudsdienst wordt deze fase afgerond.

Meer

Wij evalueren de resultaten

Wil u uw gebouw performant houden, dan is een doorgedreven opvolging noodzakelijk. Wij monitoren uw gebouw, wat toelaat om op korte termijn bij te sturen en op lange termijn uw patrimoniumdoelstellingen te bewaken.

Meer

Meer weten?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte of een kennismakingsgesprek.

Efika Engineering cvba
Ter Rivierenlaan 217
B-2100 Deurne